Privatumo politika

Griežtai draudžiama perduoti savo prisijungimus kitam vartotojui, kopijuoti www.vialogist.lt tinklalapyje esančius duomenis ir jais disponuoti kitais reikalais, nesusijusiais su transporto ir krovinių birža.